1. Văn hóa doanh nghiệp: là “phục vụ cộng đồng” không đặt lợi nhuận lên hàng đầu.

2. Tầm nhìn: Trở thành công ty bất động sản chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Xây dựng thương hiệu khi nhắc đến Lê Thành là công chúng hiểu ngay đó là một công ty chuyên phục vụ nhà cho người có thu nhập trung bình.

3. Sứ mệnh: Tạo ra giải pháp an cư cho người có thu nhập trung bình. Cho khách hàng biết khi chọn mua sản phẩm của công ty chính là chọn “chìa khóa an cư” cho chính mình. Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho nhân sự.

4. Slogan: Chìa khóa an cư.

5. Giá trị cốt lõi: Tạo ra “chìa khóa an cư” cho khách hàng dựa trên chất lượng công trình tốt và giá thành rẻ. Tạo ra môi trường làm việc thân thiện cho toàn công ty. Luôn thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Tham gia các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường.